Index

Augusti


Ängspiplärka Beijershamn 25 augusti.


Kärrsnäppa Beijershamn 25 augusti.


Grönbena Beijershamn 25 augusti.


Större strandpipare Beijershamn 25 augusti.


Sparvhök Beijershamn 25 augusti.


Rödhake Beijershamn 25 augusti.


Fiskgjuse Kalmar dämme 23 augusti.


 


Ägretthäger Kalmar dämme 23 augusti.


 


 


Törnskata Kalmar dämme 23 augusti.


Smådopping med ungar i Kalmar 21 augusti.


 


 


Rörhöna i Kalmar 21 augusti.


Grå flugsnappare södra Öland 18 augusti.


Ejder och småskrake södra Öland 18 augusti.

  Index   Januari   Februari   Mars   April   Maj   Juni  Juli   Augusti   September   Oktober   November   December

Copyright© 2018 - bizon.se