Index

Februari


Järnsparv i Beijershamn 22 februari.


Stenknäck Beijershamn 22 februari.


Sidensvans som är sugen på snö i Beijershamn 22 februari.


Grönfink Beijershamn 22 februari.


Bofink Beijershamn 22 februari.


Större hackspett Lindö 21 februari.


Sångsvan vid Lindöfjärden 21 februari.


Salskrake vid Svinö 18 februari.


Grönsiska på Lindö 18 februari.


Domherre på Lindö 16 februari.


Gråsiska Lindö 16 februari.


Bergfink Beijershamn 6 februari.


Entita Beijershamn 6 februari.


Stenknäck Beijershamn 6 februari.


Björktrast på Lindö 5 februari.


Gråsparv vid Lindö 5 februari.


Knipor i Norra fjärden 5 februari.


Rödhake på Lindö 5 februari.


Ringduva på Lindö 5 februari.


Gråhäger vid Malmfjärden 5 februari.


Storskrake i Norra fjärden 1 februari.


Gråtrut vid Lindöfjärden 1 februari.


Kanadagäss vid Lindöfjärden 1 februari.

  Index   Januari   Mars   April   Maj   Juni   Juli   Augusti   September   Oktober   November   December

Copyright© 2018 - bizon.se