Index

Januari


Nötväcka på Lindö 30 januari.


Knipa i Norra fjärden 30 januari.


Talgoxe på Kullö 30 januari.


Blåmes på Lindö 30 januari.


Sothöna i Lindöfjärden 20 januari.


Gråsiska Beijershamn 8 januari.


Domherre och gråsiska Beijershamn.


Stenknäck Beijershamn 8 januari.


Entita Beijershamn 8 januari.


Rödhake Beijershamn 8 januari.


Sångsvan Vickleby 8 januari.


Steglits i Kalmar 7 januari.


Smådopping i Lindöfjärden 7 januari.


Storskrake i Norra fjärden 7 januari.


Grönfinkar på Lindö 7 januari.


Koltrast på Lindö 7 januari.


Bläsand i Malmfjärden 5 januari.


Nötväcka på Lindö 5 januari.


Rörhöna i Lindöfjärden 2 januari.


Råka vid Lindö 2 januari.


Gråtrut ungfågel vid Lindö 2 januari.


Trädkrypare på Lindö 2 januari.

  Index   Februari   Mars   April   Maj   Juni   Juli   Augusti   September   Oktober   November   December

Copyright© 2018 - bizon.se