Index

Juni


Skedandshanne i eklipsdräkt i Färjestaden 26 juni.


Skedand i flykt.


Silvertärnor vid Neptuni åkrar norra Öland 23 juni.


Silvertärna Neptuni åkrar.


Större strandpipare Neptuni åkrar 23 juni.


Skäggdopping med sina ungar vid Lindö 19 juni.


Skärfläcka i Beijershamn 15 juni.


Skärfläcka i flykt.


Skärfläcka.


Större strandpipare Beijershamn 15 juni.


Rödbena Beijershamn 15 juni.


Gulsparv Beijershamn 15 juni.


Svarthakedopping med unge i Färjestaden 15 juni.


Strandskata unge Kullö 14 juni.


Rödstjärt Lindö 14 juni.


Familjen vitkindad gås på promenad 11 juni.


Hämpling i Ottenby 3 juni.


Tornseglare vid Ås kyrka 3 juni.


Silvertärna Ottenby 3 juni.


Rödspov Ottenby 2 juni.


Stenskvätta Ottenby 2 juni.


Ladusvala Ottenby 2 juni.


Sånglärkor i Ottenby 2 juni.


Tofsvipa Ottenby 2 juni.


Ejderhona i Ottenby 2 juni.


Törnsångare i Ottenby 2 juni.


Strandskata med ungar vid Lindöfjärden 1 juni.

  Index   Januari   Februari   Mars   April   Maj   Juli   Augusti   September   Oktober   November   December

Copyright© 2018 - bizon.se