Index                       bizon.se
 

Mars


Småskrake vid Ölands södra udde.


 


 


Alfågel hane vid Ölands södra udde 2020.


Alfågel hona.


 


Snatteränder Ölands södra udde.


Större strandpipare Ölands södra udde.


Tofsvipa vid Fyrvägen Ottenby.


Storspov vid Seby läge.


Björktrast vid Stenåsabadet.


Kungsfågel vid Stenåsabadet.


Ägretthäger vid Bottorp mars 2020.


Ägretthäger och gråhäger.


 


Gråhakedopping i Mörbylånga.


 


 


Bergand hona i Mörbylånga.


Bergand hane.


Fasantupp i Mörbylånga.


Tofsvipa i Beijershamn.


Nötväcka tittar ut i Beijershamn.


Stenknäck i Beijershamn.


Strandskata vid Malmfjärden.


Storskrake i Malmfjärden.


Skäggdopping och smådoppingar i Malmfjärden.


Skäggdopping i Malmfjärden.


Knipa hane i Malmfjärden.


Gräsänder på Lindö.


Dansande skäggdoppingar i Malmfjärden.


 


 


 


Gråhäger på Koholmarna i Malmfjärden.


Större hackspett på Lindö.


Röd glada i Sandby, sydöstra Öland.


Gravand i Beijershamn.


Stjärtmes vid Stenåsabadet.


 


Rödhake på Lindö.
 

Februari


Bergänder i Mörbylånga.


Bergand hona.


Gulsparv i Färjestaden.


Jaktfalk vid Ölands södra udde.


 


 


Snösparv Ölands södra udde.


Sångsvan i Degerhamn.


Storskrake och sothöna vid Kullö.


Pilfink på Lindö.
 

JanuariHärfågel i Bjärby, Runsten.


 


Tallbit hane Kalmar.


Tallbit hona.


Törstiga tallbitar.


Bläsand i Malmfjärden.
 

     Index

Copyright© 2020 - bizon.se