Tillbaka

 Mina fjärilar

 Mina natursidor


Midsommarblåvinge Aricia artaxerxes vid Alskogen Beijershamn 9 juli.


Midsommarblåvinge.


Storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia Beijershamn 9 juli.


Storfläckig pärlemorfjäril.


Vinbärsfuks Polygonia c-album Beijershamn 9 juli.


Ängsmetallvinge Adscita statices Beijershamn 9 juli.


Citronfjäril 
Gonepteryx rhamni Beijershamn 9 juli.


Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae Beijershamn 9 juli.


Kålfjäril Pieris brassicae 9 juli.


Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus Beijershamn 9 juli.


Slåttergräsfjäril Maniola jurtina Beijershamn 9 juli.


Slåttergräsfjäril.


Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia hona Gråborg 6 juli.


Silverstreckad pärlemorfjäril.


Amiralfjäril Vanessa atalanta Gråborg 6 juli.


Ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja Gråborg.


Ängssmygare Ochlodes sylvanus Gråborg 6 juli.


Ängssmygare.


Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae Gråborg.


Mindre bastardsvärmare.


Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus Gråborg 6 juli.


Ljungblåvinge Plebejus argus Läckeby 3 juni.


Ängsmetallvinge Adscita statices Läckeby 3 juli.


Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus Läckeby.


Puktörneblåvinge Polyommatus icarus Läckeby.


Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola.


Skogsnätfjäril Melitaea athalia Läckeby 3 juli.


Skogsnätfjäril.


Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae Läckeby 3 juli.


Fläckig blombock Rutpela maculata är en skalbagge i familjen långhorningar. Den är 13 till 20 millimeter lång. Läckeby.


Humlebagge eller bandad humlebagge Trichius fasciatus är en insekt tillhörande skalbaggsfamiljen bladhorningar. Läckeby 3 juli.


Busksnabbvinge Satyrium pruni Gråborg 1 juli.


Ängspärlemorfjäril Brenthis ino Gråborg 1 juli.


Ängspärlemorfjäril.


Nässelfjäril Aglais urticae Gråborg.


Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania Gråborg.


Rapsfjäril Pieris napi Gråborg.


Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia hane Gråborg.


Silverstreckad pärlemorfjäril.


Slåttergräsfjäril Maniola jurtina Gråborg 1 juli.


Copyright© 2022 - bizon.se