Index

bizon.se

Amiralfjäril
 

Amiralfjäril (Vanessa atalanta)
En art som tillhör familjen praktfjärilar. Den är svart med ett rödorangefärgat tvärband och vita fläckar på framvingens spets samt rödorange bakvingekant. Vingspannet är 53-63 millimeter. Amiralen förekommer i hela Europa bort till Uralbergen, och i hela Nordamerika. Bestånd har införts på Hawaii och Nya Zeeland.

Varje vår migrerar ett stort antal individer från området runt Medelhavet till bland annat Sverige där de parar sig och lägger gröna, ovala ägg på brännässlor, företrädesvis i något skuggigt läge.

Larverna kan vara gröngrå eller svartbruna, men med svart huvud. Fjärilarna kläcks i juli–augusti.

Jäsande fallfrukt i trädgården, det är mums för amiralfjärilen. Och när den käkat upp sig gör den sig redo för sitt livs resa, flytten ner till södra Europa.

Varje fjäril flyttar alltså bara en gång, och åt ett håll. Det styrs av generna och man tror att fjärilen hittar med hjälp av solen och en inre kompass. Själva flytten tar några veckor.

 Index

Copyright© 2020 - bizon.se