Index

bizon.se

Nattflyn (Noctuidae)

Nattflyn är i regel kraftigt byggda med bred kropp. Vingarna är långa och de är starka flyger med snabb relativt rak flykt. Vid vila hålla framvingarna ihop, eller till och med överlappande, över bakkroppen så att bakkropp och bakvingar döljs helt och hållet. Karakteristiskt för familjen är ett par stora fläckar, "ovalen" och "njurfläcken" mitt på vingen. Den inre är ofta oval till formen och den andra njurformad. Dock är det långt ifrån alla arter som har dessa fläckar och ibland kan de vara otydliga. De flesta nattflyn är tecknade i jordnära färger. Det finns dock några undantag med framvingar med klarare främst gröna och gula färger. Bakvingarna hos ett par grupper har dock klart lysande inslag i gult, rött eller blått. Det finns undantag från detta generella mönster. Nattflyn är den största familjen i insektsordningen fjärilar med över 35 000 kända arter varav cirka 430 är påträffade i Sverige. Vingspannet ligger oftast mellan 3 och 5 centimeter.

Gammafly

Gammafly (Autographa gamma)
Gammafly är en fjäril i familjen nattflyn som har fått sitt svenska namn av den silvervita teckningen som liknar den grekiska bokstaven gamma på framvingarna. Gammafly finns över nästan hela världen, men överlever inte vintrarna i alltför svalt klimat.

Gammaflyet har ett vingspann på mellan 35 och 50 millimeter. Framvingarna är på ovansidan mönstrade med fält och linjer i olika storlekar i olika bruna, grå och gulvita nyanser. En iögonfallande detalj är en silvervit teckning mitt på vingen som liknar bokstaven Y eller den grekiska bokstaven gamma, γ. Bakvingens ovansida är ljusare gråbrun med ett brett mörkare brunt ytterkantsfält. På mellankroppen har den ett par bruna hårtofsar.

Denna fjäril, liksom alla andra fjärilar, genomgår under sitt liv fyra olika stadier; ägg, larv, puppa och imago (fullvuxen). En sådan förvandling kallas för fullständig metamorfos. Flygtiden, den period när fjärilen är fullvuxen, infaller i norra Europa mellan maj och oktober.


Under flygtiden parar sig fjärilarna och honan lägger äggen på någon av larvens värdväxter. Gammaflylarven har ett mycket stort antal värdväxter, som alltså är de växter den lever på och äter av. Några exempel är olika gräs och sädesslag, olika grönsaker så som spenat, gurka och lök, örter bland annat persilja, daggkåpor, tistlar och röllika och även träd och buskar. När larven har ätit sig fullvuxen förpuppas den och ur puppan kläcks den fullbildade fjärilen och en ny flygtid börjar.

De fullvuxna fjärilarna flyger både på dagarna och nätterna och de livnär sig på nektar från olika blommor, till exempel klöver och kaprifol.

Gammaflyet finns i nästan hela världen. Den överlever inte vintrarna i svalare klimat än tempererat, men kommer flyttande på våren till svalare områden och förökar sig i flera generationer mellan maj och oktober. Fjärilens habitat, den miljö den lever i, är alla de vitt skilda miljöer där det finns blommande växter.

Gulbrokigt slåtterfly

Gulbrokigt slåtterfly (Euclidia glyphica)
Gulbrokigt slåtterfly flyger om dagen från slutet av maj till och med juli. Det är ett nattfly som är aktiv främst under dygnets ljusa timmar. Eftersom det är ett litet nattfly och har en vingbredd av 25-30 mm flyger den med mycket snabba vingslag, och man ser knappt hur den ser ut förrän den sätter sig i vegetationen. Teckningen går i bruna och mörkt gula färger. Den förekommer allmänt i hela landet.

Fjärilen flyger på alla typer av ängsmark med rik örtvegetation, och den flyger i solsken. Larven lever på käringtand och klöver, och förpuppning sker i en tunn spånad på marken.  Gråbruna framvingar med två mörkbruna tvärband och en mörkbrun fläck långt ute vid framkanten. Undersidan av vingarna och yttre delen av bakvingarna orangegula.


Tandfly

Tandfly (Phlogophora meticulosa)
Tandflyn är omisskännelig. Vilar med framvingarna med djupa längsveck. Tillsammans med den taggiga ytterkanten helt unikt. Karakteristiskt trebandat trekantigt fält mitt på vingen, med basen mot framkanten. Tandfly är en fjärilsart som beskrevs av Linné 1758. Den ingår i släktet Phlogophora, och familjen nattflyn.

Tandfly förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Västerbotten. Vingbredd 47-52 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.
Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade.

 Index

Copyright© 2020 - bizon.se