Index

bizon.se

Mott Pyralidae

Mott (Pyralidae).
Det finns tvåhundranitton arter av jämförelsevis stora småfjärilar. Familjen innehåller de största småfjärilarna och en del arter misstas ofta för en storfjäril. Utseendet varierar stort, fast med lite vana lär man sig ganska snabbt att känna igen de olika grupperna. Bakvingarna är breda, antennerna ganska långa och oftast riktade bakåt över

vingarna vid vila och många arter har påfallande långa ben. Talrika och karakteristiska grupper är de svartvita ugglemotten (Scoparinae) och de främst gulbruna och vita gräsmotten (Crambinae). Andra grupper är de smalvingade arterna i Phycitinae och de bredvingade ängsmotten i Pyraustinae.

Grobladsljusmott

Grobladsljusmott (Pyrausta despicata)
Grobladsljusmott förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 16-21 mm. Larven lever i juni och augusti september i spunna rör på undersidan av bladen på grobad, förpuppning i en kokong på marken. 

Grå till rödbruna framvingar med diffus oval och njurfläck i aningen mörkare nyans. Diffus ljust tvärband utanför njurfläcken som ofta är tydligast vid framkanten. Diffust ljust tvärband längs ytterkanten. Fotograferad på alvaret i Resmo.
 
Krisslesorgmott

Krisslesorgmott (Atralata albofascialis)
Den förekommer sällsynt på Öland och Gotland. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever i augusti minerande i blad av krissla, förpuppning i ett spinn på marken. Liten och karakteristisk art. Brunsvarta vingar pudrade med långa vita fjäll. Alla vingar har ett distinkt och lätt böjt vitt tvärband 2/3 ut. Vita vingfransar.

Enligt den svenska rödlistan är arten nära hotad i Sverige. Ett extensivt bete, där krisslesorgmottet finns, förefaller gynna arten och sådant bör därför möjliggöras, underlättas eller uppmuntras.

En inventering av artens förekomst på Öland och Gotland bör göras för att noggrannare fastställa dess status i landet. Åtgärdsprogrammet ”Hotade arter på krissla” som nu är under framtagande omfattar även denna art.

Arten finns i Central- och Sydeuropa. Den är närmast känd från Baltikum (Lettland, 1880-talet) och Polen men är också uppgiven från norra Tyskland. I Norden är den bara känd från Öland och Gotland. Den förekommer på åtskilliga platser på öarna med är ändå lokal.

Purpurljusmott

Purpurljusmott (Pyrausta purpuralis)
Den har purpufärgade framvingar med ett brett gult tvärband i regel uppdelat i tre delar. Gul vingbas och smalt gult band nära ytterkanten.

Svarta bakvingar med två blekgula tvärband och en fläck. Det yttre av tvärbanden kort och rakt.
Fotograferad på alvaret i Resmo maj 2021.
 

 Index

Copyright© 2021 - bizon.se