Index

bizon.se

Påfågelöga
 

Påfågelöga (Inachis io)
Den är en fjärilsart; den enda i släktet Inachis. Den förekommer i stora delar av Europa och Asien. Påfågelögat har ett vingspann på 55–65 mm och dessa kännetecknas av tydliga blå ögonfläckar mot en rödbrun bakgrundsfärg. Äggen som är gröna och ovala läggs huvudsakligen på nässelblad och kläcks på cirka en vecka. Larven är vitprickigt svart, och växer under en knapp månad innan den förpuppas. Påfågelögat ligger i en gulgrön till brun puppa i cirka två veckor.

Det vuxna påfågelögat söker sig företrädesvis till röda och blå blommor – särskilt ängsvädd, hampflockel och olika arter av tistelsläktena Carduus och Cirsium. Fjärilen kan förflytta sig långa sträckor för att finna sina favoritblommor. Fjärilen övervintrar som vuxen (imago), och kan därför ses mycket tidigt på våren. I Sverige förökar sig påfågelögat enbart med en generation om året.

Den är värmekrävande under ägg- och larvstadierna, och kan under kalla somrar helt slås ut från en trakt. Utbredningen kan därför växla.

Det är ingen slump att påfågelögans teckning påminner om stirrande ögon. Det använder nämligen fjärilen som ett skydd mot rovdjur. När fjärilen fäller ut sina vingar kan rovdjuren bli skrämda av de stirrande ögonen.

Påfågelöga övervintrar som vuxen fjäril. Den vaknar till liv efter vintervila i April. Då flyger den till och med Juni. Under denna period har den första generationen hunnit lägga sina ägg på nässlor som blir till larver, puppor och till slut färdiga fjärilar i Juli. Den andra generationens fjärilar övervintrar gärna i hålor och springor i träd, i gamla hus eller i fjärilsholk.

 Index

Copyright© 2020 - bizon.se