Index

bizon.se

Mindre påfågelspinnare
 


Mindre påfågelspinnare hona.


Hane och hona.

Den mindre påfågelspinnaren (Saturnia pavonia) är en mycket karaktäristisk fjärilsart som går att hitta på hedar och mossar under försommaren. Den mindre påfågelspinnaren är en tämligen stor fjärilsart: honor kan ha ett vingspann på dryga 7 centimeter. Hanar och honor skiljer sig både sett till storlek och färg: honorna är som regel större och har gråtonade vingar medan de något mindre hanarna har orangea vingar och större, mer kamlika, antenner.

På både fram och bakvingar finns stora ögonfläckar som tros avskräcka rovdjur från att anfalla. Arten har som många andra fjärilar mycket karaktäristiska larver som till en början är svarta och borsthåriga men med tiden blir gröna med gula (oftast) prickar beklädda med små svarta borst. Larverna har rapporterats leva på en mängd olika växtarter.
Trots storleken och den anmärkningsvärda teckningen är det inte en speciellt lättupptäckt art. Hanar är dagaktiva och kan se flyga på öppna hedmarker eller mossar i sin jakt på de främst nattaktiva honorna. Båda hanar är honor är mycket kortlivade (hanar uppges leva endast 2-3 dagar) så det gäller kanske att man har lite tur för att lyckas hitta en.

Flygtiden är från mitten av april till början av juni i södra Norden, senare längre norrut. Larven äter nästan alla slags blad och träffas ofta på ljungmarker. Puppan övervintrar i en pergamentartad kokong, päronformad, i smaländan med en öppning, som tillslutes av styva, med spetsarna sammanvettande borst. Dessa undanträngas lätt av fjärilen vid kläckningen, men gör däremot motstånd mot en rovinsekt, som skulle försöka att tränga in. Puppan övervintrar, ibland upp till tre vintrar.

 Index

Copyright© 2021 - bizon.se