Index

bizon.se

Rapsfjäril
 


Rapsfjäril hane.


Hona.
Parande rapsfjärilar.

Rapsfjäril (Pieris napi)
Den är en av de allmänt förekommande dagfjärilarna i Norden. Den trivs i de flesta levnadsmiljöer och uppträder i två generationer per säsong i den största delen av landet och kan förekomma i tre generationer i södra delarna av Sverige. Värdväxt är korsblommiga växter som till exempel löktrav och ängsbräsma.

En relativt liten fjäril, med ett vingspann på 35 till 45 millimeter. Vingarna är på översidan mestadels vita, med inslag av grått eller svart; undersidan är gulaktig med grön pudring utmed vingribborna.

Den gula färgen och pudringen på undersidan av bakvingen är svagare i den andra generationen. Framvingen slutar i en mörk fläck framåt. Rapsfjärilen liknar släktingarna kålfjäril och rovfjäril, men hos dessa arter är pudringen på undersidan av vingarna inte koncentrerad kring vingribborna.


Larven har korta hår och är grön med gula ringar. Puppan är antingen helt grön eller gulvit och täckt av svarta fläckar.
Vanligt förekommande i hela Norden samt i alla tempererade regioner i Europa, Asien och Nordamerika.

Rapsfjäril, rovfjäril och kålfjäril! Är det kålfjärilar allihop?
”Kålfjäril” brukar vi kalla de medelstora till stora vita dagfjärilar som under sommaren fladdrar över fält med oljeväxter och i trädgårdarnas kålodlingar. I själva verket är det tre skilda arter: raps-, rov- och kålfjäril. De har delvis olika biologi, men de delar alla kärleken till kålväxter.

De tillhör gruppen vitfjärilar. Trots att de är vanliga i rapsfält under sommaren är deras påverkan på skörden försumbar. I trädgårdar och odlingar av broccoli, vitkål, pepparrot och andra kålväxter kan de däremot utgöra
ett stort bekymmer och ibland förstöra skörden helt.

 Index

Copyright© 2020 - bizon.se