Index

bizon.se

RovfjärilRovfjäril (Pieris rapae)
Den är en art i familjen vitfjärilar. Den förekommer i hela Sverige, Europa, Nordafrika och Asien och är även införd i Nordamerika. Rovfjärilen har vita vingar med svart triangulär fläck vid vingspetsen som är längre utbredd längs framkanten än ytterkanten. 1-2 runda svarta fläckar på framvingarna. Undersidan gulvit med 1-2 svarta fläckar på framvingarna. Den har ett vingspann på 42 till 50 millimeter. Liknar den större kålfjärilen och den ofta lite mindre rapsfjärilen.

Till skillnad från kålfjärilen så sträcker sig det svarta framhörnet bara en kort bit längs ytterkanten på framvingen (halva hos kålfjärilen). Flygtid från mitten av maj till slutet av augusti, ofta med ett uppehåll i juli. Den förekommer på ängsmark samt i trädgårdar och förekommer i 2 till 3 generationer per år.

 Index

Copyright© 2020 - bizon.se