Index

bizon.se

Ängssmygare
 Ängssmygare (Ochlodes sylvanus)
Ängssmygare är en fjärilsart i familjen tjockhuvuden. Vingspannet varierar mellan 26 och 34 millimeter, på olika individer. Den kallades tidigare för stor ängssmygare. Det är en fjäril som inte alls smyger fram, utan den far som ett verkligt jehu mellan sittplaster och nektarväxter. Den flyger från juni till och med augusti.

Fjärilen är brungul och hanen är mer gul, än brun medan honan är mer brun än gul. Hanen har dessutom mörka linjer med doftfjäll på framvingen. Undersidan saknar teckning och den är ljust brungul.
 

Ängssmygare är allmän i södra och mellersta Sverige och utefter hela Östersjökusten. Den flyger på torr till frisk ängsmark, gärna i skogskanter. Larven lever på allehanda gräs som hundäxing, blåtåtel, bergrör, grenrör och timotej. Äggen läggs på undersidan av bladen.

Smygarna har en karaktäristisk sittställning med framvingarna delvis uppåtriktade så att man kan se nästan hela bakvingarna, som är nästan helt utslagna. Andra smygare är  Silversmygare (Hesperia comma) och Mindre tåtelsmygare (Thymelicus lineola)

 Index

Copyright© 2020 - bizon.se