Index

bizon.se

Sorgmantel
 


Sorgmantel i motljus.
Sorgmantel (Nymphalis antiopa)
Den tillhör familjen praktfjärilar och förekommer i Europa, Asien och Nordamerika. Fjärilen har sammetsbruna vingar med en ljusgul ytterkant och ett band av blå fläckar innanför ytterkanten. Den flyger i juli till september och efter övervintring som fullbildad fjäril också i april till maj.

Sorgmantelns vingspann är mellan 61 och 76 millimeter. Honan och hanen är mycket lika varandra. Ovansidan är mörkbrun. Både bakvingen och framvingen har en bred ljusgul ytterkant och vid framvingens framkant finns ett par ljusgula fläckar. Innanför de ljusgula kanterna finns ett band av himmelsblå fläckar. Den ljusgula färgen bleknar efter övervintring, så på våren är både ytterkanterna och fläckarna vid framkanten vita eller mycket ljust gula.

Den bruna färgen kan också efter övervintring se nästan svart ut. Undersidan är mörkbrun och har vita ytterkanter och hela undersidan är något spräcklig. Larven är gråsvart med långa taggar och en rad med röda prickar på ryggen. Den blir upp till 50 millimeter lång. Sorgmantelns habitat är skogsmarker med öppna ytor men den förekommer även längs kusten.

Värdväxter är olika arter i videsläktet, björksläktet och poppelsläktet, vanligen björk och sälg.

Flygtiden infaller från juli till september och, efter övervintring, i april och maj. Under våren parar sig fjärilarna och honan lägger äggen på trädkvistar ett par meter från marken.

Larverna är som hos flera andra praktfjärilar, t.ex. Nässelfjäril och Påfågelöga, sociala och bildar kolonier. Larven förpuppas efter knappt två månader. Puppstadiet varar två till tre veckor och därefter kläcks den fullbildade fjärilen och en ny flygtid börjar. Fjärilarna äter framför allt sav från träd. Övervintringen sker på bland annat rotvältor och trädstammar.

Sorgmanteln uppvisar generellt mycket liten geografisk variation i utseende, trots sitt stora utbredningsområde. I modernare litteratur har man därför ofta ansett att en indelning i underarter är obefogad.

 Index

Copyright© 2020 - bizon.se