Index

bizon.se

Grå tigerspinnare
 


Grå tigerspinnare hona.

Grå tigerspinnare (Diaphora mendica)
En ganska kraftigt byggd spinnare som främst förekommer i småbrutna, kulturpräglade marker. Hanen är brungrå och honan vit. Honan som flyger på dagen i maj kan förväxlas med andra vita tigerspinnararter. Förutom grå tigerspinnare finns även prickig- och vit tigerspinnare.

Vingspann hane 26–31,5 mm, hona 27–37 mm. Antenner gråsvarta–svarta, hos hanen med bred, dubbel kamtandning som på ena sidan är ungefär hälften så lång, hos honan svarta med vit spets och sågtandning. Hos hanen är kroppen och vingarna brungrå och framvingarna har oftast två till sex, ibland drygt tio, gråsvarta punkter. Bakvingarna har samma färg som framvingarna och ofta en mer eller mindre diffus, grå diskfläck. Honan är lite större än hanen och har kraftigare kropp. Hos honan är kroppen och vingarna rent vita.

Bakkroppen har tre mer eller mindre synliga, svarta punktrader på ryggen och sidorna. Vingarna är svagt genomskinliga och har ofta några svartaktiga punkter. Flera av bakvingens mörka punkter, bl.a. diskfläcken, är tydligast på undersidan. Frambenen har hos båda könen gul behåring. Honan kan förväxlas med vit tigerspinnare eller prickig tigerspinnare, men de har alltid tydligt gul bakkropp.


Ägget är klotformigt med plattad undersida och först vitgult men inom några dagar beige–ljusbrunt. Larven är som fullvuxen 27–35 mm lång. Den är grå med ljust rävbrun, jämnlång behåring som inte är tydligt längre baktill. Huvudet är mörkt orangebrunt. Fram till sista larvstadiet är behåringen grå. Larverna liknar rödbruna larvformer av rostvinge Phragmatobia fuliginosa, men dessa har längre behåring baktill och blanksvart huvud. Puppan är kort och kraftig, 12–14 mm lång och glänsande kastanjebrun. Kremastret består av 10–14 korta borst som pekar rakt utåt.

Grå tigerspinnare förekommer i Sverige i inlandet norrut till Siljansbygden i Dalarna. Den följer också Norrlandskusten en bit och har som nordligast påträffats i Söråker i Medelpad. I Danmark är arten utbredd i öområdet och i de södra och östra delarna av Jylland.

Från 1980-talets början har den spridit sig något åt nordväst och in över de centrala delarna av Jylland. På Bornholm är den bara funnen en gång, 2001. I Norge är den lokalt utbredd och någorlunda vanlig i den sydöstra delen, främst i kustnära områden, som nordligast i Odalen i Hedmark.

 Index

Copyright© 2020 - bizon.se