Index

bizon.se

Vinbärsfuks
 Vinbärsfuks (Polygonia c-album)
Vinbärsfuksen är en av de fjärilsarter som ökar i antal, inte minst här hos oss i Skandinavien. Vinbärsfuksen har fått sitt engelska namn ”Comma” eftersom den har en vit fläck på undersidan som påminner om ett kommatecken.

Under 1900-talet minskade Vinbärsfuks i antal, men utvecklingen vände sedan och arten finns nu över stora delar av Europa och Asien och i delar av Nordamerika.

Ovansidan är spräcklig i orange och brunt. Vingarna är karaktäristiskt taggiga i kanterna. Undersidan är gråbrun och det gör att fjärilen har ett ypperligt skydd när vingarna är hopfällda eftersom de då har samma färg som en trädstam eller gamla löv.


Nässelfjärilen påminner om Vinbärsfuksen men särskiljer sig genom en mörk ram som löper längs med kanten av vingen.
Hanen skaffar sig ett revir under parningen och vakar noga över inkräktare. Efter korta flygturer kommer han alltid tillbaka till samma sittplats. Honan kan lägga upp till 275 ägg åt gången. Dessa sprider hon ut på blad där de ligger tills de kläcks ca 2-3 veckor senare.

Larven som kläcks bor på och lever av bladet där det föddes i ca 5 veckor innan den blir till en puppa. Puppan ser ut ungefär som ett torkat löv och efter ca 2 veckor kläcks fjärilen. Inför vintern söker den vuxna Vinbärsfuksen näring i nässlor, vinbärsbuskar och humle för att bygga upp en näringsreserv för att klara övervintringen.

 Index

Copyright© 2020 - bizon.se