Index

bizon.se

Smultronvisslare
 

Smultronvisslare (Pyrgus malvae)
Det finns sex arter av visslare i Sverige:
1. Visslare i torra gräsmarker. ( Smultronvisslare, Kattunvisslare, Backvisslare) 2. Bruna och grå visslare. (Skogsvisslare, Myrvisslare, Blomvisslare)

Smultronvisslaren är en ganska liten fjäril vars vingspann är mellan 20 och 24 millimeter. Honan och hanen är lika varandra på både ovansidan och undersidan. Ovansidan är gråbrun till gråsvart med många vita, kantiga fläckar. Undersidan är ljusare gulbrun med både små och större vita fläckar där den största finns mitt på bakvingen vid framkanten. Larven är grön med ett stort brunsvart huvud och blir upp till 20 millimeter lång. Smultronvisslare är än så länge mer känd under det tidigare namnet kattostvisslare.


Det är en ytterst snabb fjäril som visslar fram i terrängen, och den flyger i maj och juni.  Den är ganska lik de andra arterna visslare, och den kan även misstas för några mätarfjärilar.

Smultronvisslaren är allmän och finns i hela södra Sverige. Den flyger antingen på gräsmarker i skogsbryn och gläntor, eller på torrare ängsliknande marker. Den sätter sig gärna med utbredda vingar vilar i vegetationen eller på marken. Larven lever på smultron och flera olika fingerörter, särskilt blodrot.

Värdväxter för smultronvisslaren är smultron, arter i fingerörtssläktet samt vissa andra rosväxter

 Index

Copyright© 2020 - bizon.se