bizon - fåglar

Fågelsjön Tåkern
Östergötland
 


16 - 17 maj 2019
Naturum vi sjön Tåkern.


Naturum Tåkern är Sveriges vassaste naturum vid fåglarnas sjö Tåkern som är tillgängligt för alla.
Naturum är en unik byggnad, ritad av Wingårdhs arkitekter och helt klädd av vass.Tåkern är en fågelsjö i Östergötland, räknad som en av Nordeuropas främsta. För att bevara Tåkerns höga naturvärden är sjön och de närmsta
omgivningarna avsatta som naturreservat. Tåkern ligger i Mjölby kommun, Vadstena kommun och Ödeshögs kommun i Östergötland. Sjön är
80 cm djup, har en yta på 44 kvadratkilometer och befinner sig 93 meter över havet. Sjön är omkring 10 kilometer lång och 5 kilometer bred.


Det finns flera fågeltorn runt Tåkern.


Årta - hane.


Årta - hona och hane.


Snatterand.


Fina promenadstråk genom ett av Nordeuropas största vassområden.


Vi såg mycket grågäss med ungar.


Gåsen gömmer sig med ungarna i vassen och det höga gräset.


I vassen hördes många sångare och här ser vi en sävsångare.


Sävsparv.


En cirka fyra kilometer lång vandringsled ger goda möjligheter att bekanta sig med Tåkern. Leden går genom strandskog och över strandängar.
En spång genom vassen leder en bit ut i vasshavet. Längs leden finns ett par mindre gömslen och ett fågeltorn.


På strandängarna växer en fin flora med majvivor, kabbelekar och orkidéer.


Brunand - hane.


Brunänder - hanar och hona.


 Häckande fisktärna. Över 275 olika fågelarter har observerats vid Tåkern. Av dessa är det ungefär hundra som har
Tåkern som häckningsplats, bland annat Skäggmes, Brun kärrhök, Rördrom och Svarttärna.


Fisktärnan har fått napp.


Vi såg en hel del olika fjärilar - här en vinbärsfuks.


Citronfjäril.


Påfågelöga.


Fyrfläckad trollslända.


En mindre strandpipare.


Svanshals vandrarhem och kyrkan ses från vandringsleden.


Tåkern är en fågelsjö omgiven av strandängar.


Skedänder och årta.


Skrattmåsar.


Sothöna.


Knölsvanar går till anfall.


Vigg - hona och hane samt en brunand.


Tofsvipor har möte.


Det finns flera fågeltorn runt Tåkern förutom Glänås som finns vid Naturum.


 Det här är utkiksplatsen i Hov vid östra delen av Tåkern.


Bruna kärrhökar på långt avstånd vid tornet i Hov.


I västra delen av området runt Tåkern, vid fågeltornet i Lövängsborg, såg vi tranor med en unge.


Utkiksplatsen på naturum.


Sädesärla.


Steglits.


Gulärla.


Gulärlor i rapsfältet.


Vandrarhemmet i Svanshals - vårt boende.


Kyrkan är granne till vandrarhemmet.


Kyrktornet vill också påminna om det fina fågelområdet runt Tåkern. En förgylld knölsvan.

 

bizon - fåglar               www.bizon.se                 Naturum Tåkern             www.takernvandrarhem.se