Index

Fåglar jan-mars         Fåglar april         Fåglar maj         Fåglar juni-juli bizon.se
  Juli  


Sothöna med unge i Malmfjärden 8 juli.Den vita gräsandhonan är tillbaka vid Lindöfjärden 7 juli.


    Juni

Törnskata vid Störlinge bodar 23 juni.


Törnskata.


Gulsparv i Trollskogen norra Öland 20 juni.


Rödstjärt Trollskogen.


Lövsångare i Byxelkrok.


Sädesärla i Byxelkrok.


Silvertärna i Byxelkrok.


Silvertärna.


Stenskvätta i Byxelkrok.


Törnskata vid Beijershamn 14 juni.


Drillsnäppa vid Sandbergen.


Skärfläcka i Beijershamn.


Skäggdopping med unge i Lindöfjärden.


Rödstjärt hane på Lindö.


Rödstjärt hona.


Svartvit flugsnappare.


Skärfläcka med unge i Beijershamn.


Större strandpipare i Beijershamn.


Vitkindade gäss med ungar.


Rödbena i Beijershamn.


Skärfläckor vid Kastlösa.


Fisktärna vid Kastlösa.


Skrattmås i Lindöfjärden.


Skäggdopping unge i Lindöfjärden.


 Svanunge i Lindöfjärden.


Rörsångare i Beijershamn.


Rörsångare.


Törnsångare i Torhamn, Blekinge.


Stenskvätta i Torhamn.


Hämpling hane i Torhamn.


Hämpling hona i Torhamn.


Hämpling hona.
 

                  Index                                       Fåglar jan-mars           Fåglar april          Fåglar maj          Fåglar juni

Copyright© 2020 - bizon.se