Ärtsångare


Ärtsångare vid Ölands södra udde maj 2017


Ärtsångare vid Ölands södra udde september 2014
 

Ärtsångaren är 12-14 cm. Gråbrun ovansida och ljus undersida. Grå hjässa och mörka ben. Den finns i större delen av landet utom längst i norr. Den äter insekter, larver, blötdjur och bär. Sången är ca 2 sekunder lång och består av ett kort pladder som övergår till ett entonigt skallrande läte (som ljudet av torkade ärtor som skakas i en plåtburk vilket förmodligen gett fågeln dess namn)

Ärtsångarens bo består av gräs, rötter, hår och strån som göms i täta busksnår eller träd. Hannen bygger, liksom många andra sångare, flera bon av vilka honan sedan väljer ut ett. Honan lägger 3 till 5 ägg som omväxlande ruvas av båda föräldrarna i knappt två veckor. Huvudsaklig häckningstid är maj till juli. Ungarna stannar i boet i upp till 14 dagar.

I de syd- och mellansvenska enbackarna är ärtsångaren en av karaktärsfåglarna. Den förekommer även i trädgårdar, parker och öppna skogsområden. Ärtsångaren kan vara svår att få syn på eftersom den oftast rör sig i täta busksnår. Även när den sjunger brukar den vara dold. Den bästa chansen att se den gråbruna fågeln med dess karaktäristiskt askgråa huvud är när ungarna lämnat boet och den kommer fram till trädgårdens bärbuskar.

Ärtsångaren övervintrar i Östafrikas tropiker dit den beger sig i augusti-september. Tillbaka i slutet av april/början av maj.

Lockläte ett kort, vasst "zri", kan lätt förväxlas med andra arter som Bofink och Rödhake. Den fångar insekter av många olika slag. I allmänhet är den ganska orädd, men när den blir skrämd beger den sig till närmaste träd, för att i nästa ögonblick åter vara sysselsatt med att fånga insekter.

Den grå flugsnapparen ryttlar ofta. Den sitter ofta på öppna grenar där den spanar efter insekter som den sedan fångar under kortare flygturer. Den uppträder också på marken.

Båda könen deltar i bobyggandet. Boet är byggt av gräs, mossa, rottrådar och lavar. Ibland kan boet fogas ihop med spindelnät. De 3-6 äggen, som är gråaktiga med bruna fläckar läggs i slutet av maj eller början av juni. Honan ruvar äggen i 13 dagar, under tiden matas hon av hanen ett par gånger i timmen. Ungarna får därefter mat av båda föräldrarna. När ytterligare 13 dagar har gått blir ungarna flygfärdiga.

Läte

Copyright© 2014-2017 - bizon.se