Fåglar 2023
Fåglar 2022

Fåglar 2021

Fåglar 2020 Tåkern 2019

Hornborgasjön 2018

Fåglar  2018

Fåglar  2017

 

Alfågel
Bergand
Bergfink
Biätare
Björktrast
Blåhake
Blåmes
Bläsand
Bläsgås
Bofink
Brandkronad kungs-fågel
Brunand
Brun kärrhök
Brushane
Buskskvätta
Domherre
Drillsnäppa
Dubbeltrast
Ejder
Enkelbeckasin
Entita
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Fjällvråk

Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grå flugsnappare

Grågås
Gråhakedopping
Gråhäger
Gråsiska
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Gräshoppsångare
Grönbena
Grönfink
Gröngöling
Grönsiska
Grönsångare
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök
Halsbandsflugsnappare
Havstrut
Havsörn

Hornuggla
Hussvala
Hämpling
Härfågel
Härmsångare
Jaktfalk
Järnsparv
Kaja
Kanadagås
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Kohäger
Korp
Kricka
Kråka
Kungsfågel
Kungsfiskare
Kustsnäppa
Kustpipare
Kärrsnäppa
Ladusvala
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Mindre flugsnappare
Mindre hackspett
Mindre strandpipare
Mindre sångsvan
Mosnäppa
Myrspov
Näktergal

Nötkråka
Nötskrika
Nötväcka
Ormvråk
Ortolansparv
Pilfink
Prutgås
Pungmes
Ringand
Ringduva
Roskarl
Råka
Rödbena
Röd glada
Rödhake
Rödspov
Rödstjärt
Rödvingetrast
Rördrom
Rörhöna
Rörsångare
Salskrake
Sandlöpare
Sidensvans
Silkeshäger
Sillgrissla
Silltrut
Silvertärna
Skata
Skedand
Skrattmås
Skräntärna
Skäggdopping

Skäggmes
Skärfläcka
Skärsnäppa
Smådopping
Småskrake
Småtärna
Snatterand
Snösparv
Sothöna
Sparvhök
Spillkråka
Spovsnäppa
Stare
Stadsduva
Steglits
Stenknäck
Stenskvätta
Stjärtand
Stjärtmes
Storlom
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Strömstare
Större hackspett
Större korsnäbb
Större strandpipare
Svarthakedopping

Svarthätta
Svartmes
Svart rödstjärt
Svartvit flugsnappare
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sädgås
Sävsparv
Sävsångare
Taigablåstjärt
Taigasångare
Talgoxe
Tallbit
Talltita
Taltrast
Tjäder
Tofsvipa
Tordmule
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Trastsångare
Trädgårdssångare
Trädkrypare
Trädpiplärka
Trädlärka
Törnskata
Törnsångare
Varfågel
Vattenrall
Vigg
Vinterhämpling
Vitkindad gås
Årta
Ägretthäger
Ängspiplärka
Ärtsångare

Copyright© 2014-2023 - bizon.se