Bläsgås


Bläsgås i Mörbylånga mars 2017.


Bläsgås vid Petgärdeträsk mars 2021.

Namnet bläsgås användes första gången 1828. "Bläs-" på grund den vita bläsen i pannan. En adult bläsgås har mörkt gråbrun fjäderdräkt som på buken är något ljusare. På buken och ibland upp på bröstet har den breda svarta tvärgående streck. Dock finns det vissa individer som saknar dem helt. Den har vit undergump och ett brett vitt band på yttre delen av stjärten. Ovansidan av vingarna är blågrå och vingpennorna mörka. Den vita färgen vid näbbens rot, den så kallade bläsen, når inte upp på hjässan, och vissa individer saknar den helt. Näbben är rosa eller gulorange och benen orange.

Bläsgåsen blir 65 till 76 centimeter lång, har ett vingspann på mellan 130-165 cm och är därmed större än fjällgåsen. Könen är lika. De juvenila fåglarna ser i stort sett ut som adulta fåglar förutom att de saknar de svart tvärgående ränderna på buken och den vita bläsen.

Antalet individer uppskattas till runt tre miljoner. Häckar ej i Sverige. Syns endast under flyttningen mellan norra Sibiriens arktiska kuster till Nordsjöns kuster då de mellanlandar i södra delarna av landet.

Bläsgåsen häckar i enstaka par eller mindre, löst sammanhållna, grupper från slutet av maj till början av juni. Yngre icke-häckande fåglar eller individer som misslyckats med häckningen, samlas under häckningsperioden på öppna vattenytor, åtskilda från den häckande gruppen. Boet är en uppskrapad grop, direkt på marken. De lägger i genomsnitt 5-6 ägg men kullar med 3-7 ägg har observerats. Äggen ruvas av honan i 22-28 dagar. När äggen kläcks tar båda föräldrar hand om ungarna som är flygga efter 40-43 dagar.

Copyright© 2017-2021 - bizon.se