Drillsnäppa


Drillsnäppa unge i Byxelkrok juni 2017


Drillsnäppa söder om Sandvik på norra Öland juni 2014

 

Drillsnäppan är en livlig, försiktig och skygg fågel, som springer omkring på marken med trippande steg och då och då sätter sig på stenar eller trädstammar som sticker upp ur vattnet. När den sitter vippar den ofta upp och ned med stjärten, ungefär som en sädesärla.

Drillsnäppan är en flyttfågel som häckar över stora delar av Europa och Asien. Den övervintrar i Afrika och södra Asien.
 
På våren anländer drillsnäppan till Sverige i april. De äldre återvänder mot södern i augusti, de yngre något senare. Drillsnäppan uppehåller sig vid steniga, buskbeväxta stränder, såväl inne i landet som, fast mera sällan, vid havskusten.

Drillsnäppan kallades förr bland annat för strandsittare, lilla strandsittaren eller fisklita.
 

Copyright© 2014 - bizon.se