Index

December


Stjärtmes vid Lindöfjärden 29 december.


Smådopping i Malmfjärden 26 december.


Gråhäger vid Malmfjärden 25 december.


Nötväcka på Lindö 25 december.


Talgoxe Lindö 25 december.


Smådoppingar i Malmfjärden 25 december.


Råka vid Malmfjärden 25 december.


Malmfjärden med ett snöklätt Kalmar 18 december.


Malmfjärden med Kalmar domkyrka 18 december.


Rörhöna i Malmfjärden 5 december.


Smådopping i Malmfjärden 5 december.


Smådopping.


Större hackspett hane vid Stävlö 5 december.


Domherre på Lindö 4 december.


 


Nötväcka Lindö 4 december.


Grönfink Lindö 4 december.


Gråhäger vid Malmfjärden 4 december.


Knipa i Malmfjärden 4 december.
 

  Index   Januari   Februari   Mars   April   Maj   Juni S Juli   Augusti   September   Oktober   November

Copyright© 2018 - bizon.se