Index

Fåglar jan-mars         Fåglar april         Fåglar maj         Fåglar juni-juli        Fåglar aug-sept        Oktober  bizon.se
 

December

 


Storskrake hona vid Gröne man i Malmfjärden 14 december.


Gråhäger vid Koholmen i Malmfjärden 14 december.


Nötväcka på Lindö 6 december.


Grönfink på Lindö 6 december.


Björktrast på Ängö 6 december.
 

November


Sångsvanar vid Ölandsbron 27 november.


Snatterand hane vid Färjestadens dämme 27 november.


Snatterand hona.


Storskrakar hanar Färjestadens dämme 27 november.


Bläsand hona i Malmfjärden 25 november.


Storskrake hane i Lindöfjärden 25 november.


Smådopping i Malmfjärden 23 november.


Bläsand hane i Malmfjärden 23 november.


Sångsvan i Lindöfjärden 19 november.

Smådopping i Malmfjärden 19 november.
 


En varm och solig höstdag på Ölands södra udde den 6 november


Soluppgång vid södra udden med Hahns fiskarstugor och Långe Jan.


Svart rödstjärt hane.


Svart rödstjärt.


Svart rödstjärt hona.


Svart rödstjärt.


Brandkronad kungsfågel.


 


Sparvhök.


Fjällvråk.


 


Hornugglor, hane och hona.


Gråtrut.


Snatteränder.

____
 


Sidensvansar vid Lindö 5 november.


Bläsänder i Malmfjärden 3 november.


Bläsand hane.


Bläsand hona.


Gråhäger vid Malmfjärden 3 november.


Råka vid Malmfjärden 3 november.
 

                  Index                 Fåglar jan-mars           Fåglar april          Fåglar maj          Fåglar juni-juli         Fåglar aug-sept        Oktober

Copyright© 2020 - bizon.se