Fiskmås


Fiskmås Ölands norra udde juni 2014


Måsungar i Byxelkrok


Fiskmås Slottsfjärden januari 2015

Fiskmåsen delas vanligtvis upp i fyra underarter som alla uppvisar mindre dräktskillnader. Fiskmåsen påminner om gråtruten men är betydligt mindre och slankare. Som adult i sommardräkt har den grå ovansida och är i övrigt vit, med gul näbb och ben, och svarta vingspetsar med vita slantar. Ungen är spräcklig och denna dräkt ruggas sedan i omgångar tills den anlägger adult dräkt under sitt tredje levnadsår. Fiskmåsen häckar i en mängd olika biotoper i närheten av vatten men återfinns också i stadsmiljö.
 
 Den häckar både i större kolonier och som enstaka par. Fiskmåsen lägger vanligtvis en kull om året som i snitt innehåller tre ägg. Paret ruvar och tar hand om ungarna tillsammans. Fiskmåsen är en allätare som ofta födosöker i närheten av människan och kan flyga långa sträckor från häckningsplatsen för att födosöka. Den tar fisk och fiskavfall, musslor, daggmask, hushållsavfall, insekter som flygmyror, bär och utsäde.
 

Copyright© 2014 - bizon.se