Gluttsnäppa


Gluttsnäppa vid Ottenby april 2020.

Gluttsnäppan häckar vanligtvis första gången vid två års ålder och häckningen infaller från slutet av april till juni. Vanligtvis häckar de väl utspritt och paren upprätthåller revir. Boet är en grund uppskrapning direkt på marken ofta placerat på torr mark, i en glänta eller i gles skog, gärna i närheten av en trädstam, ett liggande träd, klippblock, staket eller dylika uppstickande objekt. Den lägger vanligtvis fyra ägg, men kullar med en till fem ägg förekommer. och båda färäldrarna ruvar äggen i 23-26 dagar.

Efter kläckningen lämnar ungarna boet efter bara några dagar och födosöker själva. Ungarna blir flygga efter 26-31 dagar. Höstflytten genom Europa sker från mitten av juli till andra hälften av oktober. Ena föräldern, vanligtvis honan, lämnar häckningsområdet först, ofta innan ungarna är flygga, medan den andra föräldern och juvenilerna flyttar cirka tre till sex veckor senare.

Under flytten uppträder de enstaka eller i mindre flockar men sällsynt observeras flockar på över 100 individer på tidvattenstränder och dylikt. Merparten anländer övervintringslokalerna i södra Afrika och Australien från augusti till september. I södra Afrika är flockar med 20-25 individer vanliga. Vårflytten mot häckningsområdena påbörjas i mars och de lämnar övervintringslokalerna i skymningen. Vissa icke-häckande individer översomrar i övervintringsområdena.

Gluttsnäppan födosöker både dagtid och på natten. Den är till största delen köttätare och söker energiskt sin föda på grunt vatten. Huvudfödan består av allehanda smådjur, till exempel insekter och dess larver, småfisk och kräftdjur. Äldsta kända individen blev 11 år och 11 månader.

Copyright© 2016-2020 - bizon.se