Grågås


Grågås vid Kalmar dämme maj 2014


Grågåsfamilj i Beijershamn maj 2013
 

Grågåsen är en stor och kraftig gås med en kroppslängd på 74-84 cm. Könen hos grågåsen är lika. Grågåsen återfinns ofta i stora högljudda grupper. De är mycket vaksamma och varnar ljudligt för minsta fara och tar lätt till vingar om exempelvis en människa kommer för nära.

De flyger ganska snabbt, och vid längre förflyttningar ordnar sig flocken i en så kallad "plog", vilket är vanligt bland gäss och innebär att de flyger i en v-formation för minskat luftmotstånd. Vid sådan formationsflygning är det inte en och samma gås som flyger främst utan gässens plats i formationen byts ofta om.

Direkt efter häckningen ruggar grågåsen och blir därmed flygoförmögen. Det är endast under denna period som en adult grågås sällsynt kan dyka för att undkomma fara.
Juvenila fåglar dyker dock ofta och grågåsen är för övrigt en god simmare.

De par som häckar i vass bygger redet av rörvass som de knipsar av runt redet så att det bildas en glänta i vassen. Kusthäckande grågäss som häckar på land bygger ofta sitt bo av tång. Båda dessa varianter inreds med ett tjockt lager grått dun.

Vanligtvis lägger den 4 till 6 ägg men man har observerat upp till 14 ägg i ett rede. Honan ruvar oftast äggen i mellan 27 till 28 dygn. Paret tar gemensamt hand om ungarna som är flygfärdiga efter cirka 60-70 dygn. Grågåsen lägger bara en kull per häckningssäsong. I början av häckningen överges äggen lätt om honan blir störd.

Copyright© 2014 - bizon.se