Gräshoppsångare


Gräshoppsångare uppvisad vid Fågelstationen i Ottenby maj 2017.

Gräshoppsångaren är en gråbrun sångare som mäter 12,5–13,5 cm och väger 14–20 gram. Könen uppvisar samma fjäderdräkt med olivbrun ovansida med mörka fläckar och gulvit undersida.

Sången är ett intensivt ljudlig mekaniskt surrande "sirrrr" och påminner om en gräshoppas ljud, vilket har givit fågeln dess namn. Den sjunger mest från sen skymning och under natten. Den är skygg, håller sig helst på marken och undviker att flyga och springer istället undan i den täta vegetationen. Den är därför svår att observera och märks mest i samband med sången.

Gräshoppssångaren häckar i Europa och Asien. I Europa häckar den från Irland i väster till norra Spanien i söder, till norra Bottenviken i Finland vilket är dess nordligaste häckningsplats. Vidare häckar den i Asien främst i Ukraina och Vitryssland, Ryssland och Kazakhstan och så lång österut som till Altaj och nordvästra Mongoliet. Det finns också en isolerad population väster om Kaspiska havet med bland annat en häckningsplats i östra Turkiet. Den är en flyttfågel och övervintrar i tropiska Afrika och i Indien.

Gräshoppsångaren etablerade sig i Sverige ganska sent och observerades första gången 1918. Den ökade sedan fram till 1980-talet, då den stagnerade och sedan började minska i antal. Den förekommer främst i södra och mellersta Sverige och vidare norrut utmed Norrlandskusten.
Den flyttar i augusti-september och återkommer till Sverige i maj.

Gräshoppsångaren lever främst i fuktiga till halvtorra öppna biotoper med tät undervegetation. Den föredrar ängsmark och tuvängar med enstaka buskar och gärna i anslutning till våtmarker. Den förekommer även i andra öppna landskap med tät undervegetation som vid flodstränder, större diken, i våtmarksutkanter och på hedar. Den lever av spindlar, blötdjur, insekter och deras larver.

Den blir könsmogen efter ett år. Den huvudsakliga häckningstiden är maj till juli. Den bygger ett skålformat av strån, löv och gräs som göms väl i tät växtlighet på eller nära marken. Honan lägger 5–6 vitviolett fläckiga ägg som båda föräldrar ruvar i 12–14 dagar. Ungarna stannar i 11–12 dagar i boet, de matas av båda föräldrarna och ungarna lämnar ofta boet innan de är fullt flygfärdiga. Den kan lägga två kullar per säsong.

Den globala populationen av gräshoppsångare minskar med eftersom den har ett stort utbredningsområde och en stor population som mycket grovt uppskattas till mellan 3.41–13.2 miljoner individer så bedöms den inte som hotad utan Birdlife International kategoriserar arten som livskraftig.

Copyright© 2017 - bizon.se