Gravand


Gravand i Beijershamn maj 2016


Gravänder med 20 ungar vid Ölands norra udde juni 2015

Gravanden förekommer längs kusterna i större delen av Europa och i de tempererade delarna av Asien. I Sverige häckar merparten på de sydliga kusterna, både på ost- och västkusten, samt Öland och Gotland. Som boplats gräver gravanden, i en jord- eller sandbank, en gång som vidgar sig mot slutet.

Den inre delen fodras med gråvitt dun. Den nyttjar också hålor grävda av andra djur som kanin, räv eller grävling. Gravanden häckar även i håligheter i trädstammar, stenrösen, stengärdsgårdar, under halmstackar eller under byggnader.

Gravanden lägger i snitt 7-15 helt vita, glänsande, ovala och tillspetsade ägg, vanligtvis i Sverige mellan mitten av maj till en vecka in i juni men kan lägga ägg redan i slutet av april ända till början av juli. Honan sköter ruvningen medan hanen ofta står på vakt i närheten, gärna på en upphöjd plats.

Så fort honan lämnar redet för föda täcker hon äggen helt med dun. Äggen ruvas i cirka 30 dygn och ungarna är flygga efter 45-50 dygn. Tidigt tar de sig ned till närmsta vatten där de vaktas och tas om hand av båda föräldrar.

Copyright© 2014 - 2016 - bizon.se