Gråhäger


Gråhäger vid Kalmar dämme maj 2014
Häckande gråhäger vid Fredrikskans, Kalmar maj 2014

 

Gråhäger, ibland bara kallad häger, är en stor och grov häger med lång s-formad hals, långa vingar och ben och lång dolkformad näbb. Dess längd är, med utsträckt hals, mellan 85 och 102 cm, vingspannet 155–175 cm. Hägern är i Sverige en relativt vanlig häckfågel och finns i området från Mälardalen och söderut. I Norrland är gråhägern sällsyntare. På eftersommaren påträffas den ibland längre upp i landet. I Åredalens västra delar finns dock ett tiotal häckande fåglar från maj/juni. Merparten av den svenska populationen är flyttfåglar, men i södra Sverige och på Sveriges västkust är den stannfågel.

Gråhägern häckar i kolonier ibland på upp till 50-100 par. Bona är glest byggda av grenar och kvistar, på ovansidan fodrade med gräs och hår. Den lever monogamt. Honan lägger en kull om året med i genomsnitt 3-5 ägg, ibland så många som 10, vilka är blåaktigt gröna, utan fläckar.

Ruvningen pågår mellan 25-28 dygn och när äggen är kläckta tar båda föräldrar hand om ungarna i cirka 42-45 dygn tills de är flygga.

Copyright© 2014 - bizon.se