Halsbandsflugsnappare


Halsbandsflugsnappare i Södra lunden i Ottenby juni 2014


 

Halsbandsflugsnapparen blir ungefär 13 cm lång och väger 12-18 gram. Hanen är på våren huvudsakligen svart på ovansidan och vit på undersidan, med en vit krage, ett stort vitt område på vingen och en markant vit fläck i pannan. Honan är brungrå på ovansidan, saknar det vita halsbandet och har ingen eller en liten vit pannfläck. Stjärten är svart på ovansidan men en mindre andel har vita fält på de yttersta stjärtpennorna (främst unga hanar samt alla honor).

Unga hanar har bruna handpennor eftersom dessa inte ruggas på vintern (partiell ruggning på vintern, komplett ruggning på sommaren). I höstdräkten är även hanarna mer brungrå och honlika. Fåglarna kan vara svåra att särskilja från andra Ficedula-arter. Sången är långa utdragna visslingar. Sången intensifieras när hanen uppvaktar en hona. Sången låter taktfast hos vissa individer och brukar då kännas som hambo.

Halsbandsflugsnapparen häckar på våren/sommaren på Gotland, Öland, i östra Europa och i sydvästra Asien. Den är en flyttfågel som övervintrar i centrala delarna av Afrika i Kongobäckenet. Denna art hör hemma i lövskogar, parker, ängar och trädgårdar och väljer gärna äldre skogar. Den bygger öppna bon i håligheter i träden och kan lätt utnyttja sig av en vanlig fågelholk med öppning framåt. Boet består av torrt gräs och ibland av smala barkremsor. Den lägger 5-7 ägg som ruvas i ungefär 14 dagar. Ungarna är färdiga att flyga efter två veckor.

Halsbandflugsnapparen hybridiserar i liten utsträckning med svartvitflugsnappare och balkanflugsnappare. Hybrid-honorna är sterila medan hanarna kan reproducera sig. Hybridhanar har istället reducerad reproduktiv framgång då deras partner är otrogna i stor utsträckning.

Copyright© 2014 - bizon.se