Havstrut


Havstrut vid Lindö april 2015

Havstruten är 64-78 cm och har ett vingspann på upp mot 170 cm. Det är lika stort vingspann som en häger. Nästan svart mantel och skära, eller köttfärgade ben samt stora vita fläckar på vingspetsarna.

Havstruten kan förväxlas med silltruten men som är mindre och har smalare näbb och gula ben. De flesta silltrutarna flyttar söderut under vintern, men skulle man se någon övervintrande ska man tänka på att även den i sin vinterdräkt har skära ben så då blir storleken den mest avgörande skillnaden.

Havstrutar kan genom störtdykningar nå byten som befinner sig nära en meter under vattenytan. På detta sätt kan den komma åt döda fiskar eller fiskrense som ligger botten men även fånga levande fisk som ål och flundra. Liksom andra måsar har den under senare tid även lärt sig att söka föda på avstjälpningsplatser och soptippar på fastlandet.

 Havstruten häckar allmänt till sparsamt utmed våra kuster och i vissa större insjöar. Den äter levande och död fisk, fiskrester, fågelungar och ägg samt allehanda avfall. Den kan också döda och äta upp andfåglar som är försvagade av sjukdom eller svält.

Havstruten har ett djupt skrockande läte på häckplatsen. Annars ett djupt strävt ekande "gä-gä-gäh". Häckar oftast i enstaka par men även lokalt i kolonier och nästan alltid på öar och skär.

Namnet havstrut kommer troligen av att den, åtminstone i äldre tider, var mera knuten till havet än andra trutar. Den har även kallats havsmås. Under vintern flyttar havstruten endast söderut om isarna fryser och flyttar då inte längre ner än att den kan hitta öppet vatten.

Se film

Copyright© 2015 - bizon.se