Naturum Hornborgasjön
Svävande på pelare ute i vackra Hornborgasjön står informationsanläggningen naturum Hornborgasjön.
Besöksanläggningen invigdes 1986 i samband med att restaureringsarbetet, sjöns återfödelse, startade på allvar.
I naturum finns en utställning om sjöns historia och dess fågelliv, bildspel, utsiktstorn och souvenirförsäljning.
 

   Index  Trandansen


Naturum sedd från utkikstornet.


Gråhakedopping.


Brunand.


Spången till ett av Fågeluddens gömslen.


Skrattmås.


Grågås.

Index       Trandansen        Mer om Tranan

Copyright© 2018 - bizon.se