Jaktfalk


Jaktfalk i Ottenby februari 2020.


 


 


Jaktfalk i Ottenby januari 2020.

Jaktfalken är världens största falk och förekommer i fjälltrakter och på tundra runt hela norra halvklotet. Den förekommer i Kanada, USA, Grönland, Island, Norge, Sverige, Finland samt Ryssland. Nordeuropeiska och amerikanska populationer är starkare knutna till kusten.

Jaktfalken är en stannfågel förutom en mindre del som allra längst norrut. Ungfåglar drar dock regelbundet söderut under sina första vintrar och kan då ses långt söder om sina häckningsområden. Falken rör sig också spontant över stora avstånd. Jaktfalk är världens största falkart med en kroppslängd på 53–63 cm och vingspann 109–134 cm. Jaktfalken har breda vingar med rätt trubbiga spetsar för att vara en falk. Arten kan förväxlas med pilgrimsfalk, särskilt unga fåglar som även kan förväxlas med duvhök. De svenska falkarna tillhör den mörkgrå morfen där de gamla falkarna har en grå (gråbrun) ovansida med ljust askgrå tvärvattring eller fläckning. Den vita undersidan är fint mörkt fläckad eller streckad med en del tvärvattring på kroppens sidor och på ”byxorna”.
Ungfåglarna är kallt färgade mörkt brungrå på ovansidan och grovt, mörkt längsstreckad på undersidan. Nordligare former är ljusare - på Island är jaktfalken ljust grå och på Grönland finns den vita form med mörka fläckar som var den mest eftersökta statussymbolen inom falkeneringskonsten vid de europeiska furstehoven. Könen liknar varandra med enda skillnad att honan är något större. Yngre fåglar är oftast mörkare än adulta fåglar.

Jaktfalken föredrar övergivna bon efter andra rovfåglar eller kråkfåglar. Ett jaktfalkspar behöver ta mellan 180-200 ripor från det att äggen lagts tills ungarna är flygkunniga, beräknat på en medelkull om 2,3 ungar. Globalt är jaktfalken inte hotad, med ett stort utbredningsområde och en uppskattad världspopulation på 10 000-100 000 individer. På grund av detta kategoriseras den som livskraftig. I Norden är den dock hotad och man uppskattar att det finns något hundratal par i de svenska fjälltrakterna vilket gjorde att arten på den svenska rödlistan från 2005 kategoriseras som starkt hotad. I 2010 års rödlista, liksom 2015, kategoriseras den som sårbar.

Copyright© 2020 - bizon.se