Ljungpipare


Ljungpipare samsas med grågäss i Bottorp oktober 2014


Ljungpipare vid Ölands södra udde april 2015

Ljungpiparen mäter 25-28 centimeter lång, har ett vingspann på 53-59 centimeter och väger mellan 150 och 220 gram. Den är en ganska långbent vadare, med en något kompakt kropp, men mindre och något smalare än kustpiparen. De har gråbrun ovansida med beigegula och vita fläckar. På våren och under häckningstiden har den svart buk och svart strupe, inramad av en vit rand. Honorna är inte lika kontrastrika som hanarna men det finns en stor variation i den svarta färgningen, så att det inte alltid är möjligt att skilja könen åt.

Den kan vara mycket svår att särskilja ifrån amerikansk- och sibirisk tundrapipare, medan den lättare skiljs ifrån kustpipare som saknar de gula tonerna i fjäderdräkten och som i flykten har bredare vingar som inte är lika spetsiga. Lätet är ett vemodigt entonigt "tryyyyt", som den ger ifrån sig med jämna mellanrum. Hanarna genomför spektakulär sångflykt på våren när de konkurrerar om häckningsplatserna.

Ljungpipare är en flyttfågel som häckar i norra Europa, västra Asien på Sibiriska tundran, och på nordöstra Grönland. Den övervintrar i Storbritannien, på Irland, lokalt i Västeuropa från Danmark och söderut till Portugal och kring Medelhavet, vilket även omfattar Nordafrika.

I Sverige häckar ljungpiparen över stora delar av landet. I norr häckar många på fjällhedar. Det största beståndet i södra Sverige finns på alvaret på Öland. Båda den "sydliga" och den "nordliga" typen häckar i Sverige.

Ljungpiparen är en av de fåglar som har haft ett stort antal dialektala namn. I Skåne hette den ljungvipa, i Halland ljungspole, i Småland myrpytta, lertrana och åkerhöna. På Öland kallades den alvargrim eller alvargrimma, i norra Sverige fjellhjerpe, hey-lo och fjellplistra medan den på samiska kallades hutti. Den har också tidigare kallats brockfogel.

Copyright© 2014 - bizon.se