Mindre hackspett


Mindre hackspett hanne vid Beijershamn mars 2015


Mindre hackspett hona Vid Lindö mars 2016

Mindre hackspett är den minsta av Europas hackspettar med sin längd på cirka 15 cm, vilket gör den jämnstor med gråsparven. Mindre hackspett har sin utbredning över hela västra och norra Palearktis till Asiens Stillahavskust och delas upp i 11 underarter. I Mellaneuropa är den en spridd, men inte vanlig häckfågel.

Som många små hackspettsarter söker den sin föda främst i trädkronornas yttre grenområde. I Sverige finns fåglarna koncentrerade i områden i södra och mellersta Sverige där det finns äldre vildvuxna lövrika blandskogar. Den förekommer i hela Sverige, men har minskat i antal. Båda könen är mycket pratsamma under nästan hela året. Höjdpunkten för sångaktiviteten ligger under senvinter och tidig vår.

Eftersom hackspetten ofta uppehåller sig i trädkronorna och vissa av deras läten är ganska svaga kan den trots detta vara svår att höra. Båda könens huvudläte, men framför allt hanens, är ett upprepat, ljust kikikiki, som förblir på samma tonhöjd och består av minst 8, men oftast fler enskilda beståndsdelar.

Mindre hackspettar blir könsmogen vid slutet av sitt första levnadsår. De bildar par för säsongen, och det är även vanligt att gamla häckningspartner bildar par igen, på grund av artens bofasthet. Viss kontakt mellan parterna förekommer ofta även under vintermånaderna. Successiv polyandri, där en hona lägger sina ägg i två hanars bon verkar inte vara ovanligt.

Copyright© 2015-2016 - bizon.se