Mindre sångsvan


Mindre sångsvan vid Färjestaden mars 2018.

Mindre sångsvan är den minsta svanen. Den mäter 115-150 centimeter på längden. Den har en genomsnittlig längd på 132 centimeter, ett vingspann på 168 centimeter och en vikt på 6,6 kilogram. Mindre sångsvanen uppvisar en liten storleksskillnad, då den blir större längre österut i sitt häckningsområde.

Till utseendet liknar den sångsvanen. I adult dräkt har den en helvit fjäderdräkt, svarta ben och gul näbbrot. Den är dock mindre, har kortare hals och har en rundare kroppsform. Näbben är färgad svart mot spetsen. Till skillnad från sångsvanen överväger den svarta delen alltid över den gula och hos den nordamerikanska underarten columbianus är näbben nästan helt svart. Mindre sångsvan häckar i sumpmarker på arktiska tundra. I övervintringsområdet håller den sig ofta nära kusten.
Mindre sångsvan livnär sig av vattenväxter och gräs. När ungarna matas spelar i början också insekter en viktig roll. Utanför häckningstiden är mindre sångsvanen mycket sällskaplig, men under häckningen avgränsar de sina revir.

Fåglarna bildar i tre- till fyraårsåldern par som håller ihop för resten av livet. De brukar börja häcka i fem- till sexårsåldern. Honan lägger fyra till sex ägg och ruvar dem ungefär en månad. Ungfåglarna blir flygfärdiga efter sju till tio veckor.

Mindre sångsvanen har ett stort utbredningsområde och en stor population med stabil utveckling. Arten bedöms som livskraftig. Världspopulationen uppskattas till 317 000-336 000 individer.

Copyright© 2018 - bizon.se