Mosnäppa


Mosnäppa vid Beijershamn maj 2015
Mosnäppan är en liten vadarfågel, 13,5-15 centimeter lång, bara något större än småsnäppan, med kortare ben och längre vingar. Vingspannet blir 34-37 centimeter. Benen är gula och de yttre stjärtfjädrarna vita, till skillnad från småsnäppans mörka ben och grå yttre stjärtfjädrar. Den är mestadels brun på ovansida och huvud och vit på undersidan, förutom bröstet som är mörkare. Häckande adulta fåglar har en del ljusare rödbruna mantelfjädrar. I vinterdräkt ser den i stort sett ut som en liten version av drillsnäppan. Lätet är en högljudd drill. Den har en typisk kretsande spelflykt.

Mosnäppan häckar i norra Europa och Asien, i Ryssland och i fjällområden i Skandinavien, samt ibland i Skottland. Mosnäppan är normalt flyttfågel och övervintrar vid färskvatten i tropiska Afrika och södra Asien. Till Sverige anländer den i maj-juni. De adulta fåglarna börjar flytta redan i juli medan juvenilerna flyttar senare. I Sverige var mosnäppan upptagen som missgynnad på 2005 års rödlista. I 2010 års rödlista anges den inte längre som hotad.
Den häckar på taiga, ofta vid träsk och sumpmarker, men även på andra platser där det finns gles och låg vegetation. Boet är en grund urgröpning i marken, som ligger öppet eller bland låg växtlighet. Mosnäppan är polygam. Honan lägger 3-4 ägg som hanen ruvar. Honan uppsöker sedan ofta en annan hane för att para sig och lägga ytterligare en kull, som hon ruvar själv. Äggen ruvas i 21-22 dagar. Ungarna blir flygfärdiga när de är 15-18 dagar gamla.

Mosnäppan letar föda i mjuk lera med lite växtlighet och plockar oftast upp maten när den ser den. Den har ett typiskt musliknande sätt att söka föda, då den kryper omkring vid kanter av pölar. Den äter mestadels insekter och andra små ryggradslösa djur. Den är inte lika sällskaplig som andra småvadare och bildar sällan stora flockar.

Copyright© 2015 - bizon.se