Prutgås


Prutgås vid Ölands södra udde oktober 2014


Prutgås vid Ölands södra udde juni 2014

Prutgåsen häckar ej i Sverige men passerar i stora antal under flyttningen mellan östra Sibirien och Brittiska öarna. Prutgås följer vissa traditionella rutter under sina flyttningar och populationer som häckar i Ryssland har bland annat rutter som går förbi Öland, Gotland, Blekinge och Skåne och även förbi västkusten.

Prutgåsen häckar på små holmar och skär vid arktiska havskuster. Häckningen börjar i juni och tar ungefär 25 dagar. Honan lägger i snitt mellan 3 och 5 ägg och precis som hos andra gäss håller hanen vakt medan honan ruvar. Ungarna blir flygga efter cirka 40 till 50 dygn.

Efter häckningstiden lever de i stora flockar och på flytten ses de ofta i stora täta flockar när de provianterar på grunda vatten ute på havet. Födan består av vattenväxter, främst bandtång men även andra alger och gräs. De betar på botten och tippar då framåt likt många mindre änder.

Tidigare följde oftast sträcken kusterna men sedan 1970-talet har man märkt förändrade flyttningsrutter och numera observeras prutgäss även när de födosöker på åkrar längre inåt land. Detta kan vara en följd av artens kraftiga ökning i antal. Vid mitten av 1980-talet hade världspopulationen tiofaldigats till 400-500.000 individer.

Copyright© 2014 - bizon.se