Salskrake


Salskrake vid Kullö februari 2017.


Salskrake hane vid Kullö, Kalmar mars 2016

Salskraken är en ganska kompakt skrake, mer formad som en knipa‚ och den mäter 38-44 cm och har ett vingspann på 56-69 cm. Den adulta hanen är omisskännlig i sin distinkta kritvita dräkt med svarta partier som den svarta fläcken runt ögat. Den adulta honan och juvenilen är gråfärgad med rödbrun nacke och hjässa och vit kind. Näbben är kort och grå.

Salskraken är en flyttfågel som häckar i norra taigabältet i Skandinavien och norra Ryssland. Den flyttar söderut om vintern och förekommer då lokalt i Baltikum, Mellaneuropa, så långt västerut som södra Storbritannien, och österut i Turkiet, Iran, Irak, Pakistan, norra Indien, Kina, Japan och Nord- och Sydkorea. I Sverige förekommer den som häckfågel enbart i Lappland men förekommer utmed vissa kuststräckor i södra Sverige under vintern.
Salskraken häckar i fiskrika sjöar och långsamrinnande floder. I vinterkvarter förekommer den i skyddade kustbiotoper eller i sjöar längre inåt land.  Den placerar sitt bo i håligheter i trädstammar, exempelvis övergivna hackspettsbon. Den häckar i maj och lägger i genomsnitt 7-9 krämfärgade ägg, men kullar med 5-11 ägg förekommer, som honan ruvar i 26-28 dagar. Det är också honan som ensam tar hand om ungarna tills de är flygga. De är en skygg art som lätt störs och då tar till vingarna.

Salskrake har även kallats "lilla skraken". Sven Nilsson kallade den 1858 för "salknipa". Hanen kallades förr i Bohuslän för "kamgiding", ett namn som i vissa svenska dialekter annars användes för praktejder.

Copyright© 2016 - bizon.se