Sandlöpare


Sandlöpare vid Neptuniåkrar 2016

Sandlöparen är 18-21 centimeter lång, ungefär lika stor som en kärrsnäppa. I jämförelse med kärrsnäppan har den en kortare ganska tjock näbb. Dess vingspann blir 40-45 cm. Näbben och benen är svarta den har tre tår, eftersom den saknar baktå. I häckningsdräkt (juli-aug) är ovansidan gråbrun, huvud och hals rödbrun medan undersidan är vit. Under våren (apr-maj) bär den adulta sandlöparen en eklipsdräkt då huvud och hals är mer gråbrunspräcklig.

Sandlöparen ses ofta på sandstränder då de snabbt springer fram och tillbaka, i en cyklisk rörelse och plockar föda, och samtidigt undviker bränningarna som översköljer stranden. På vintern bildar den ibland stora flockar på stränder.

Sandlöparen är i huvudsak nattflyttare. Höstflyttning sker i juli-oktober, vårflyttning i maj-juni. Övervintrar i Afrika och på stränderna i Europa samt på Nordsjöstränderna.

På våren återvänder den till den arktiska tundran och lägger 3-4 ägg i en grop på marken, som är sparsamt fodrad med grässtrån och lavar. Äggen är olivfärgade med bruna fläckar. Ofta sker två häckningar. På häckningsplatserna äter fåglarna mestadels insekter och en del växtmaterial. Vintertid består födan av små krabbor och andra små ryggradslösa djur som den plockar i vattenbrynet på sandstränder.

Copyright© 2015 - bizon.se