Sävsångare


Sävsångare vid sjön Tåkern i Östergötland, maj 2019.
Sävsångaren är en medelstor sångare som mäter 11,5–13 centimeter på längden, har ett vingspann på 17–21 centimeter och en vikt på cirka 10–15 gram. Den adulta fågeln har en kraftigt streckad brungrå rygg och ljus gulaktig undersida. Pannan är platt med ett framträdande gulbeigt ögonbrynstreck, svart hjässidesband och ett brunsvart centralt hjässband.

Strupen är vitaktig och näbben är kraftig och spetsig. Könen är lika, som hos de flesta sångare, men ungfåglar är fläckade på bröstet. Dess sång är mycket omväxlande och består av ett snabbt, tjattrande jirra-jirra-jirra som avbryts av typiska visslingar och härmljud. Sävsångaren häckar i nästan hela Europa och i västra och centrala Asien.

Den är en flyttfågel som övervintrar i Afrika söder om Sahara. Den flyttar i augusti-oktober och återkommer till sina häckningsplatser i maj. I Sverige förekommer den i stora delar av landet i två utbredningsområden, dels i söder och öster, dels i fjällen. Sävsångaren påträffas i vassnår med buskar i våtmarker. I fjällen brukar den hålla till i fuktiga videsnår.

 Sävsångaren blir könsmogen efter ett år. Den lägger tre till sex ägg i ett rede nära marken i tät vass eller en buske. Föräldrarna, mestadels honan, ruvar i 12–14 dagar och ungarna blir sedan flygfärdiga efter tio till tolv dagar. En sävsångare kan bli upp till sju år gammal. Liksom de flesta sångare livnär den sig på insekter, men äter även bär.

Copyright© 2019 - bizon.se