Smådopping

 
Smådopping vid Jutebron februari 2021.


Smådopping i Kalmar augusti 2018.


Smådopping vid Lindö januari 2016.

Smådoppingen är en liten kompakt dopping med rund kropp, kort hals och tufsig "stjärtlös" stjärt. Den är 23-29 cm lång, har ett vingspann på 40-45 cm och väger 130-236 gram. Den minsta av våra fem doppingar. Faktiskt något av det minsta man kan se i fågelväg som simmar i vatten. De adulta fåglarna är omisskännliga i sin sommardräkt, med rödaktigt bakhuvud och kinder och en intensivt gul fläck bakom nedre delen av näbben. Dess ben sitter mycket långt bak på kroppen så att den har svårt för att gå. Juvenilerna har ett randigt ansikte.

Smådoppingen har ett mycket stort globalt utbredningsområde och häckar i Europa, Centralasien och söderut till Nya Guinea och i större delen av Afrika, både i nordväst och söder om Sahara.

De fåglar som häckar där vattnet fryser på vintern är flyttfåglar och flyttar vintertid till kusten eller sjöar med öppet vatten. I Sverige förekommer den främst i Götaland och östra Svealand.

Smådoppingen är bunden till vattnet och är bara uppe på land under häckningen. Den häckar i områden med tät vegetation i sötvattenssjöar, dammar och diken. Likt alla doppingar placerar den sitt bo nära strandkanten. Boet fästs i växter och förmår att flyta. Den lägger 4-7 ägg. Föräldrarna bär under perioder ungarna på ryggen. Den är en utmärkt simmare och söker sin föda genom att dyka efter småfisk, blötdjur och vatteninsekter. Den flyttar nattetid och ses sällan flyga.

Copyright© 2014 - 2021 -  bizon.se