Snatterand


Snatteränder vid Färjestadens dämme maj 2017


Snatteränder vid Kastlösa april 2015. En hona och två hannar.


Snatterand vid Ölands södra udde oktober 2014

Snatteranden är med en längd på 46-56 cm, ett vingspann på 78-90 cm och en vikt på 850-1 000 gram, något mindre än gräsanden. I jämförelse är snatteranden något slankare och har smalare vingar. I alla dräkter har den en vitaktig buk. En av dess mest arttypiska karaktärer är dess vita vingspegel men den kan vara mycket liten eller helt saknas hos juvenila fåglar och syns bäst hos adulta hanar.

Hanen i praktdräkt är huvudsakligen fint gråvattrad, med matt gråbrunt huvud och stjärt, och markant svart över- och undergump. Dess längsta skulderfjädrar är mörka med bred ljust gråbeige bräm. Vingovansidan är grå med en vit och en svart vingspegel, och har svarta och roströda partier på armtäckarna. Näbben är gråsvart och benen klargula.

Hona, och hane i eklipsdräkt, liknar gräsand, men skiljs främst på den vita vingspegeln, de mörkgrå tertialerna, den annorlunda färgade näbben med obruten mörk näbbrygg omgiven av orange kanter, och den ljusa buken.

Juvenilen uppvisar större kontrast mellan det gråtonaden huvudet och den varmbruna kroppen, till skillnad från den mer jämt ljusbruna gräsanden i samma dräkt.

Snatterand häckar vid näringsrika våtmarker och sjöar, ofta slättsjöar men även i något djupare sjöar. Vintertid föredrar den slättsjöar, floder och vassrika flodmynningar, skyddade kuststräckor. Dess föda består till största delen av olika växtdelar, som den antingen betar från botten genom att tippa kroppen framåt, eller också betar av växtdelar som sticker upp ur vattnet.

På hösten födosöker den ofta genom att med näbben filtrera ytvatten efter småalger, och ibland födosöker den även på sädesfält. Vintertid utökar den sin föda med mindre mängder insekter, maskar, blötdjur och småfisk Under sina första levnadsveckor äter de främst mindre vattenlevande djur. Den uppträder oftast som enstaka par, eller i mindre löst sammanhållna grupper, men under hösten och vintern kan den ansamlas i större flockar.

Copyright© 2014 - bizon.se