Spovsnäppa


Spovsnäppa vid Neptuniåkrar augusti 2016


Spovsnäppa vid Beijershamn augusti 2016

Spovsnäppan är något större än kärrsnäppan och mäter 19-21 centimeter. I jämförelse med kärrsnäppan har den en längre svagt nedåtböjd näbb, längre hals och ben och vit undergump. Adult i häckningsdräkt har mönstrad grå ovansida och tegelrött huvud och undersida. På vintern är fågeln ljusgrå ovan och vit undertill, med ett tydligt vitt ögonbrynsstreck. Juvenilen har gråbrun ovansida, vit buk och persikofärgat bröst.

Spovsnäppan är en långflyttande flyttfågel som häckar i norra Sibirien från halvön Jamal och österut till Tjaunskajabukten, och på Nysibiriska öarna och Wrangels ö. Arten flyttar utmed specifika flyttningsrutter och den övervintrar främst i Afrika, där cirka 70% av de individer som flyttar utmed den östatlantiska flyttkorridoren övervintrar i Bijagosöarna i Guinea-Bissau. Den övervintrar även i södra och sydöstra Asien och Australasien.
Trots att den har ett östligt häckningsområde är spovsnäppan vanlig i västra Europa under höstflyttningen åt söder, eftersom merparten av flyttningen går i sydvästlig riktning.

Efter häckningen lämnar de adulta (vuxna) fåglarna häckningsområdena före juvenilerna (ungfåglarna). Hanarna flyttar i början av juli, ungefär 3-4 veckor innan honorna och först 4-6 veckor senare flyttar juvenilerna. Arten passerar Europa i juli och når Afrika från mitten av juli till september.

Vårflytten påbörjas i slutet av april till maj och de når sina arktiska häckningsområden i början av juni. Under sitt första år stannar många individer i vinterkvarteren och många icke-häckande adulta fåglar översomrar precis söder om häckningsområdena.

Copyright© 2016 - bizon.se