Strandskata


Strandskata vid Lindöfjärden april 2016


Strandskata med ungar vid Färjestadens dämme maj 2016


Strandskata i Byxelkrok juni 2014

Strandskatan är cm 44 cm och har svart- vit dräkt, lång röd näbb, rödaktiga ben och röda ögon. Kan knappast förväxlas med någon annan fågel.

En utpräglad kusthäckare som förekommer allmänt i kustområderna från Bohuslän till norra Uppland. Därutöver förekommer den även kring de större insjöarna.

Strandskatan lever på blåmusslor, insekter, kräftdjur och blötdjur. Strandskatan är högröstad och röjer sin närvaro vid stranden lika mycket genom lätena som genom sitt utseende. Sammanhållningslätet är ett gällt "kubik, kubik, kubik". Varningslätet ett skarpt upprepat "plitt plitt pli-pli-pli". Under häckningstid hörs även ett högt drillande läte.
Häckar oftast på öppna strandmarker, såväl på sand- och grusstränder, som på strandängar. Boet består av en grop i marken och som är prydd på insidan med små vackra stenar eller musselskal.

Namnet strandskata nämns först av Lindroth ca. 1786 och anges av Retzius 1800 vara ett skånskt namn på arten, men redan Linné 1746 anger varianten strandskjura (skjura=skata) som ett öländskt dialektnamn. ”Strand-” av artens livsmiljö och ”-skata” därför att artens svartvita fjäderdräkt påminner om skatans. Arten har även kallats marspitt och albrok. Redan i mars anländer strandskatorna till södra Sverige och uppe i Norrbotten först i maj.

Copyright© 2014-2015 - bizon.se