Taigasångare


Taigasångare visades upp vid Ottenby fågelstation september 2014


 


 

Tajgasångaren häckar i Europeiska Ryssland och Asien så långt österut som till Kina. Den är en utpräglad flyttfågel och övervintrar i Sydostasien. Man uppskattar att det häckar 10,000–70,000 individer bara i Europa.

Tajgasångaren kan uppträda i västra Europa i september och oktober, trots att det är på ungefär 3000 kilometers avstånd från dess häckningsområden. Exempelvis förekommer arten på senhösten i Storbritannien tillräckligt ofta för att inte klassas som ovanlig där.

I Sverige observerades den första gången 1961 vid Ottenby på Öland och den har senare observerats flera hundra gånger i Sverige, främst i de östra delarna av landet. Tajgasångaren är en av de minsta sångarna och mäter cirka 9,5-10 centimeter.

Den har grön ovansida och smutsvit undersida liksom andra i släktet Phylloscopus. Emellertid har den framträdande dubbla vingband och långt ögonbrynsstreck.  Bergstajgasångaren har i förhållande till tajgasångaren en dovare och mindre kontrastrik fjäderdräkt, bara en blek antydan till ett andra vingband och mörka ben och mörk undre näbbhalva. I flykten skiljs de båda taigasångarna ifrån kungsfågelsångare på att den senare har en tydlig ljus övergump. Taigasångarens sång är svag och ljus.

Tajgasångaren är vanlig i skogsmark i lågland och bergsområden. Boet byggs i ett träd och den lägger mellan 4-6 ägg. Som de flesta sångarna är den insektsätare. Tajgasångaren är ingen skygg fågel, men dess livsstil i skogen gör att den är svår att få syn på. Den är ständigt i rörelse.

Copyright© 2014 - bizon.se