Tallbit


Tallbit i Kalmar januari 2020.


Tallbit i Kalmar december 2019.

Tallbit är en stannfågel som precis som korsnäbbarna varierar mycket i färg beroende på ålder och kön. I Sverige har Tallbiten sin hemvist i barrskogen i Norrland. Invasionsfågel som vissa år (tex. 2019) visar sig i större antal även i södra Sverige. Tallbiten har en cirkumpolär utbredning i de norra delarna av norra halvklotet och förekommer i bland annat i Alaska, bergsområdena i västra USA, i Kanada, Sibirien och i högt belägna bergsområden i Japan.

Den är mestadels en stannfågel, men under vissa invasionsår flyttar den längre söderut och förekommer då i tempererade Eurasien, och observeras mycket sällsynt i Tyskland, Frankrike och Italien. Tallbiten placeras numera som ensam art i släktet Pinicola och står nära domherrarna. Hanen är vanligen mörkt rosenröd med grå och svarta inslag, men grundfärgen kan variera i ljusare röda gula toner.

Honans fjäderdräkt är övervägande grågul. Båda könen har svartaktiga vingar, där yttre delen av vingpennorna är svartvita. Den svartgrå stjärten är kluven i spetsen. Totallängden är 22 centimeter. I flykten hörs flöjtande och klara "plyit" och "dju-djy", från flockar mer lågmälda "bytt-bytt-bytt...". Sången har ödslig klang, en kort strof som skyttlar på ett par toner, något påminnande om grönbenans spelläte.

Tallbitens föda består av frön och allehanda bär (synnerligen enbär och rönnbär). Boet, tillverkat av fina kvistar och fodrat med strån, finns ofta i täta barrskogar och innehåller 3-4 ljusgröna, med grå och svarta fläckar försedda ägg. Tallbiten är orädd. Förr har tallbiten på vissa håll i Sverige kallats för dumsnut.

Copyright© 2019-2020 - bizon.se